Sözlükte "konut" ne demek?

1. Bir insanın yatıp kalktığı, iş zamanı dışında kaldığı ya da tüzelkişiliği olan bir kuruluşun bulunduğu ev, apartman gibi yer, mesken, ikametgah.
2. Bir bilimin kuruluşunda temel görevi görmekle birlikte belit'ten daha az olan ve tanımlanmayan ilkel gerçek, koyut, postulat.

Cümle içinde kullanımı

Kimsenin konutuna dokunulamaz.
- Anayasa

Konut kelimesinin ingilizcesi

n. housing, house, domicil, domicile, residence, abode, condo, dwelling, habitation, quarters